Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/psihotim/public_html/php_inc/header.php on line 6

    In strategia de examinare se utilizeaza o baterie de probe psihologice validata, specifica activitati

desfasurate de catre persoana evaluata si care cuprinde:

a) probe creion-hartie

b) probe cu aparate sau informatizate

c) probe de personalitate

d) observatia dirijata asupra manifestarilor comportamentale, atitudinii si conduitei in timpul examinarii

e) anamneza - informatii privind adaptarea si integrarea institutionala, evenimente majore din viata socio-

profesionala, familiala, stare de santate, evenimente-accidente.

f) consultanta-consiliere

      In raport cu psihoprofesiograma, bateria de probe psihologice utilizata in evaluare se constituie in

raport cu cerintele psihice impuse de tipul de activitate specifica.

   Strategia de evaluare si avizare psihologica


  Evaluarea si avizarea psihologica urmareste criteriul succes/esec in formarea/consolidarea structurilor

psiho-motorii necesare desfasurarii activitatii precum si in organizarea strategiilor comportamentale in

raport cu solicitarile impuse de specificul activitatii. Saturarea criteriului in directia success necesita:


a) un anumit nivel de dezvoltare aptitudinala

b) nivel atitudinal-caracterial pozitiv

c) un anumit nivel de echilibru si maturitate psihica


     Nivelul de elaborare si integrare a abilitatilor cognitiv-executive in aptitudini specifice va fi stabilit pentru

fiecare conducator auto prin raportarea la etaloanele valorice stabilite pe clase normalizate.


     Evaluarea se realizeaza prin interpretarea calitativa a informatiei obtinute din:


a) Profilul psihologic

b) Observatia individuala in timpul probelor

c) Anamneza


   Astfel se deceleaza factorii constitutionali, se stabilesc factorii de potentare sau compensare relevanti de

examinare coroborati cu informatiile non test: experienta profesionala, lipsa accidentelor de munca,

sanctiuni etc.
 

    Dupa aplicarea bateriei de probe psihologice se evalueaza nivelul competentei psihologice atins de

catre subiect in raport cu cerintele si solicitarile activitatii desfasurate, vom evidentia punctele forte sau

cele slabe pentru elaborarea si emiterea avizului si a recomandarilor precum si consiliere pe baza discutiei

interactive cu subiectul in baza performantelor obtinute. I se transmit strategiile necesare depasirii

punctelor slabe, se lamuresc unele aspecte contradictorii ale rezultatelor obtinute, dupa care se motiveaza

avizul eliberat.

 In urma analizei psihologice a tuturor factorilor mentionati mai sus se poate stabili gradul de competenta

psihologica a persoanei evaluate in raport cu sarcinile si solicitarile activitatii specifice, se elaboreaza si se

emite avizul psihologic.


 Potrivit dispozitiilor art.9 din Normele metodologice de aplicare a Legii 213/2004, aprobate pri H.G. nr.788/2005, psihologul examinator pastreaza confidentialitatea in legatura cu faptele si informatiile despre care a luat cunostinta in exercitarea atributiilor profesionale si nu le utilizeaza in interes personal sau in beneficiul niciunui tert.

 

SEO