Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/psihotim/public_html/php_inc/header.php on line 6

  Organigrama unei societati comerciale reprezinta o schematizare a posturilor de munca existente in

cadrul firmei însotita de relatiile dintre acestea (ierarhice, functionale, de reprezentare). Prin intermediul

acesteia putem stabili exact locul si rolul detinut de fiecare angajat in parte, precum si relatiile de ordonare,

subordonare, ierarhice dintre acesta si colectivul organizatiei.

Pentru ca cunoastem efectele negative generate de nesiguranta angajatilor cu privire la posturile ocupate

Psihotim Cabinet Individual de Psihologie va sta la dispozitie.

  Fisa postului

Fisa unui post de munca reprezinta o colectie de sarcini pe care titularul pozitiei respective trebuie sa o

indeplineasca. Aceasta are la baza o analiza detaliata a muncii care urmeaza a fi prestata: indatoririle

angajatului pe post, responsabilitatile, rezultatele asteptate, relatiile postului de munca cu altele din

ierarhia organizationala.

     Analiza muncii reprezinta un proces de colectare sistematica de date care descriu sarcinile aferente

unui post de munca, precum si cunostintele, deprinderile, aptitudinile si alte particularitati ale muncii, care

atribuie unei persoane calitatea de a indeplini sarcinile impuse de postul respectiv; procesul prin

intermediul caruia sunt studiate posturile de munca cu scopul identificarii elementelor componente

specifice ale acestora, adica a indatoririlor angajatului pe post, a responsabilitatilor fata de produsele

create, rezultatelor asteptate, sarcinilor majore, relatiilor postului de munca cu altele din ierarhia

organizationala.

    Analiza muncii reprezinta procedura prin care sunt stabilite sarcinile inglobate in cadrul fiecarui post si

caracteristicile individuale necesare angajatilor pentru a indeplini aceste sarcini. Informatii asupra

cerintelor postului utilizate pentru a elabora profilul candidatului si fisa postului (cuprinde):

- date de identificare a postului de munca

- integrarea postului de munca in structura organizationala

- responsabilitati, sarcini, activitati, actiuni

- competentele postului de munca

- contextul muncii

- caracteristicile psihologice ale postului de munca

- pregatirea necesara postului

- salarizarea si conditiile de promovarii


    Regulament intern

Reprezinta acel set de "legi" din cadrul unei societati comerciale, stabilit de comun acord intre angajator si

personalul firmei. Acesta contine drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, organizarea

timpului de munca, reguli privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile,

norme de protectie, igiena si securitate in munca, etc., toate in conformitate cu prevederile Codului Muncii.

Diagnoza organizationala

Ca si manager al unei companii va confruntati zilnic cu o varietate de probleme si obstacole, atat interne

cat si externe. E natural sa va doriti sa fiti mereu la curent cu ceee ce se intampla in organizatia

dumneavoastra, sa aveti o imagine obiectiva, reala a situatiei existente. Probabil ca ati incercat deseori sa

gasiti raspunsuri la intrebari precum:       - De ce a crescut numarul clientilor nemultumiti?                                                                                    -	De ce performantele angajatilor mei au scazut?
                                                               - De ce angajatii mei nu se implica mai mult in munca?
                                                                 - De ce ma confrunt cu fluctuatia de personal?

    

   Metoda optima propusa de echipa Psihotim Cabinet Individual de Psihologie este investigarea starii

actuale a organizatiei tale si oferirea de sugestii pentru imbunatatirea rezultatelor si cresterea

performantei.


   Obtinem imaginea reala a companiei, apeland la metode stiintifice si profesioniste, cum ar fi:

• interviuri cu persoanele cheie ale organizatiei:

1. identificam acei membrii ai organizatiei care au un rol esential in descoperirea problemelor.

2. purtam discutii cu acestia, fie individuale, fie de grup, in care urmarim punctele lor de vedere.

Interviuri:

- tendinta de a parasi locul de munca

- implicarea profesionala

- acuze de sanatate/boala

- dezvoltarea personala/profesionala

Chestionare standardizate:

- valori de munca

- cultura organizationala

- climat organizational

- comunicarea pe verticala si orizontala

- stil de conducere

- relatii in organizatie

- satisfactia profesionala

- stres ocupational

- atitudinea fata de schimbare

3. folosim aceste informatii pentru a diferentia intre simptome si probleme.

• chestionare care se aplica membrilor organizatiei:

1. identificam instrumentele adecvate.

2. aplicam aceste instrumente angajatilor.

3. prelucram si analizam statistic informatiile obtinute.

analiza SWOT a companiei: conturam impreuna cu membrii organizatiei punctele forte si punctele slabe

ale organizatiei

Toate informatiile obtinute vor fi coroborate, iar rezultatul poate indica probleme legate de:

• nivelul de stres ocupational

• gradul de satisfactie/insatisfactie privind salarizarea

• promovarea, relatiile cu colegii si superiorii

• cunoasterea insuficienta a sarcinilor (ambiguitatea fiselor de post)

     Feedback si discutii - sumarizarea si raportarea informatiilor obtinute, asa incat membrii organizatiei

sa isi formeze o imagine acurata asupra realitatii organizationale

- discutarea impreuna cu beneficiarii diagnozei pentru clarificarea anumitor aspecte si pentru completarea

concluziilor

- identificarea fortelor pro si contra schimbare si intelegerea functionarii si performantelor organizatiei in

procesul de interactiune dintre organizatie si mediu

- propunerea si dezvoltarea de solutii functionale

- identificarea punctelor de interventie

      Luarea de decizii - se decide care dintre interventiile propuse vor fi implementate, se stabilesc resursele

alocate procesului de interventie, se stabilesc prioritatile si termenele limita.

 Interventia organizationala

     Odata ce am stabilit problemele cu care se confrunta organizatia dumneavoastra, urmatorul pas este

schimbarea. Deoarece procesul de schimbare inseamna alocare de mai multe resurse in realizarea

sarcinilor, ai nevoie de promotori ai schimbarii, adica specialistii Psihotim, care sa implementeze si sa

urmareasca realizarea schimbarii.

   Pornind de la problemele si cauzele identificate prin diagnoza organizationala, oferim partenerului nostru

consiliere in vederea rezolvarii problemelor si cresterii eficientei organizationale.

  Va oferim suport in implementarea solutiei propuse, care poate consta in:

• dezvoltarea si implementarea unor programe de training

• implementarea unor programe de integrare, evaluare, motivare a personalului

 Beneficiile aduse de diagnoza si interventia organizationala:

• "radiografii" ale situatiilor existente, descrieri ale opiniilor, temerilor, asteptarilor sau a gradului de

satisfactie al angajatilor

• re-cunoasterea propriei organizatii.

• sugestii si solutii pentru rezolvarea problemelor sau pentru imbunatatirea performantelor angajatilor.

• recomandari de specialitate in vederea cresterii eficientei si eficacitatii organizatiei.

• sugestii si solutii pentru motivarea angajatilor, cresterea devotamentului organizational, dezvoltarea

angajamentului organizationa


 

SEO